niedziela, 7 lutego 2010

No i po lesie... Czyli skąd się wzięła współczesna nazwa dzielnicy

Nazwa "Polesie" zafunkcjonowała w skróconej formie w 1954 roku, kiedy to wprowadzono nowy podział administracyjny Łodzi i nazwano tak zachodnią dzielnicę miasta. Jej granice uległy zmianie w 1960 roku. Dlaczego napisałem "w skróconej formie"? Ano dlatego, iż nazwa ta wywodzi się od dwuwyrazowej nazwy "Polesie Konstantynowskie". Skąd z kolei wzięła się ta nazwa? "Polesie" to w tradycji łódzkiej teren po wyciętym lesie. Mieliśmy dwa takie "polesia": Polesie Widzewskie, w miejscu lasu między Łodzią a Widzewem, którego reliktem jest park 3 Maja; oraz właśnie Polesie Konstantynowskie, w miejscu lasu miejskiego rozciągającego się po obu stronach szosy Konstantynowskiej, którego "spadkobiercami" są parki na Zdrowiu i Poniatowskiego. Obydwa "polesia" powstały w czasie okupacji niemieckiej w trakcie pierwszej wojny światowej. W mieście brakowało opału i w związku z pilną potrzebą wycięto duże połacie lasów. A oto ilustracja:

Lata 30. XIX w.

Po 1902 r.

1927 r.

1935 r.

Jak podają autorki serwisu "Spacery po zielonej Łodzi" (zapewne za Mowszowiczem), w wyniku wyrębu z czasu I wojny powierzchnia lasu skurczyła się z około 400 do 115 ha. Trzecia z przedstawionych map dobrze oddaje powojenny stan rzeczy: wylesione tereny na zachód od linii Kolei Warszawsko-Kaliskiej. W 1935 r. widać jak rana się zabliźnia, wraz z urządzaniem parku "Na Zdrowiu".
Nazwa "Polesie Konstantynowskie" przyjęła się i upowszechniła w okresie międzywojennym. Tak nazwano utworzony w 1930 r. rezerwat (przetrwał do dziś), tak nazywano wybudowane w latach 1928-1933 obecne osiedle im. Montwiłła-Mireckiego. Dlaczego "Konstantynowskie", pogrubiłem powyżej.
Jeżeli więc mielibyśmy wskazać istotne z punktu widzenia nazwy "Polesie" daty , to byłyby to:

lata 20. XX w. - upowszechnia się nazwa "Polesie Konstantynowskie"
1954 r. - powstaje dzielnica administracyjna "Polesie"
2001 r. - powstaje jednostka pomocnicza miasta, osiedle "Stare Polesie"

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz